Najnowsze wydanie kwartalnika ABI EXPERT już dostępne !

sbc-sakowska-abi-expert

Najnowsze wydanie kwartalnika ABI EXPERT już dostępne !

Najnowsze wydanie 3. już w tym roku kwartalnika ABI Expert pod redakcją Partner naszej Kancelarii dr Marlena Sakowska-Baryła już dostępne !

Tematem numeru najnowszego nr 3/2021 ABI Expert jest ochrona danych osobowych i sztuczna inteligencja.
RODO – to w obecnym stanie prawnym ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych, który odbywa się w związku z wykorzystywaniem sztucznej inteligencji. Trzeba o tym pamiętać, zwłaszcza że, #AI wymaga wykorzystywania ogromnej ilości danych, w tym danych osobowych. Bywa, że problemem nie jest ich faktyczne pozyskanie, ale ustalenie podstawy prawnej do tego, ustalenie, kto jest administratorem, kto podmiotem przetwarzającym i w jakich granicach podmioty te mogą zgodnie z prawem korzystać z danych osobowych.

W numerze również:

✅ felieton o dezinformacji i jej konsekwencjach autorstwa prof. Ireny Lipowicz
✅w dwugłosie głos zabrały Partner naszej Kancelarii Magdalena Czaplińska i Agnieszka Kozłowska
✅ temat numeru poświęcony został ochronie danych osobowych w kontekście wykorzystywania sztucznej inteligencji – polecam świetne teksty i dziękuję autorkom: Gabrieli Bar i
Katarzynie Syska oraz dziękuję za interesującą rozmowę, do której zaproszenie przyjęła prof. Aleksandra Przegalinska.