KONFERENCJA GDPR

IMG_6412

KONFERENCJA GDPR

W dniach 7-10 września w Olsztynie zorganizowana została przez Europejskie Stowarzyszenie Prawników AEA-EAL z siedzibą w Brukseli oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie konferencja pod tytułem „Praktyczne aspekty rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącego ochrony danych osobowych. Jak prawnicy powinni się przygotować?. Mec. Dr Marlena Sakowska-Baryła  wygłosiła prelekcję na temat. „Podstawy przetwarzania danych przez podmioty publiczne na gruncie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych”. Patronatem honorowym spotkanie objął kwartalnik ABI Expert.