IV Kongres TIK w Eukacji

D81_9065

IV Kongres TIK w Eukacji

Prelegentką podczas IV Kongresu TIK w Edukacji, który odbył się w Toruniu w dniu 20.10.2017 r.  została mec. Magdalena Czaplińska, zaproszona do wygłoszenia wykładu nt. Wpływ rozporządzenia ogólnego w sprawie danych osobowych (rodo) na funkcjonowanie placówek oświatowych.

Zaprezentowany temat spotkał się z dużym zainteresowaniem Uczestników. Więcej informacji znajduje się na stronie Kongresu.