Konferencja “Reforma ochrony danych osobowych – aspekty proceduralne”

wroclaw-15-10-2017

Konferencja “Reforma ochrony danych osobowych – aspekty proceduralne”

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Katedra Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 15 września 2017 r.  zorganizowali konferencję naukową  “Reforma ochrony danych osobowych – aspekty proceduralne”, która stała się okazją do dyskusji nad reformą spowodowaną przez RODO, ale także nad projektem nowej ustawy o ochronie danych osobowych i przepisów ją wprowadzających, które zostały opublikowane na stronach MC i RCL poprzedniego dnia – 14 września 2017 r. Proponowane zmiany są zdecydowanie daleko idące, więc i pole do dyskusji okazało się szczególnie szerokie.

Tematem wystąpienia dr Marleny Sakowskiej-Baryły było: “Powierzenie danych w sektorze publicznym – umowy i inne instrumenty prawne”.

Więcej informacji o konferencji znajduje się tutaj.