Konsultacje w ministerstwie cyfryzacji

ministerstwo cyfryzacji 2

Konsultacje w ministerstwie cyfryzacji

3 lutego 2017 r. w Ministerstwie Cyfryzacji odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji z przedsiębiorcami dotyczące reformy prawa ochrony danych osobowych.

Przedstawiciele Ministerstwa przedstawili założenia do projektu nowej ustawy wdrażającej przepisy rozporządzenia RODO, obejmujące koncepcje:

– odformalizowania postępowania prowadzonego przed organami ochrony danych osobowych

– zmiany organizacji aparatu instytucjonalnego

– wprowadzenia zasad i warunków dot. „tajemnicy ustawowej”

– przyznania uprawnień do akredytacji podmiotów certyfikujących.

Z punktu widzenia ochrony interesów przedsiębiorcy istotnym pozostaje zaprezentowany w toku konsultacji postulat wprowadzenia mechanizmu zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa na etapie postępowania kontrolnego.

Kontrowersje wśród obecnych przedsiębiorców wzbudził sposób realizacji założenia dotyczącego obniżenia wieku dziecka, od którego wymagana będzie zgoda rodzica na przetwarzanie danych osobowych w środowisku społeczeństwa informacyjnego.

Z zainteresowaniem będziemy śledzić dalsze etapy procesu legislacyjnego.

zobacz więcej

ministerstwo cyfryzacji 2