Forum: Skargi, wnioski, petycje

D81_9060

Forum: Skargi, wnioski, petycje

D81_8968 — kopia

23 lutego 2017 r. odbyło się Forum: Skargi, wnioski, petycje – pierwsze takie organizowane przez Centrum Promocji Informatyki, skierowane do szerokiego grona odbiorców głównie z sektora publicznego, którzy w codziennej pracy muszą odróżniać te trzy środki i umiejętnie stosować nieoczywistą procedurę. Za program, merytorykę, prowadzenie paneli i moderację dyskusji odpowiadała dr Marlena Sakowska-Baryła.

Do dyskusji zaproszeni zostali uznani eksperci i praktycy – dr Agnieszka Piskorz-Ryń, dr Joanna Wyporska-Frankiewicz, dr Rafał Budzisz, mec. Iwona Kobus, mec. Magdalena Czaplińska i Krzysztof Izdebski.

Zgodnie z art. 63 Konstytucji RP każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby. Z jednej strony tak określone uprawnienia wydają się oczywiste, ale – jak pokazuje praktyka, -stosowanie przestarzałych przepisów kpa oraz rozporządzenia z 2002 r. regulującego organizację przyjmowania i rozpatrywania skarg bywa niezwykle kłopotliwe, choćby z tego względu, że przepisy te nie pozwalają na jednoznaczną kwalifikację tych środków, a także właściwie nie rozstrzygają kwestii wnoszenia skarg i wniosków mailowo, nie są też dostosowane do ich rozpatrywania przez organy kolegialne. Podobnie prawo wnoszenia petycji, choć uregulowane stosunkowo nową ustawą z 2014 r., na etapie realizacji jest nieoczywiste i powoduje wiele problemów proceduralnych. O tym wszystkim eksperci i uczestnicy Forum mieli możliwość prowadzić ożywioną dyskusję w podsumowaniu każdego z trzech paneli.

Wśród zaprezentowanych referatów mec. Magdalena Czaplińska wygłosiła wykład nt. Skarga na pracownika, zaś dr Marlena Sakowska-Baryła nt. Ochrona danych osobowych przy rozpatrywaniu skarg przez kolegialne organy samorządu terytorialnego.

Zobacz więcej