Uniwersytet Wrocławski. Konferencja: Zmiany unijnych standardów ochrony danych osobowych z perspektywy ABI

A__23D7

Uniwersytet Wrocławski. Konferencja: Zmiany unijnych standardów ochrony danych osobowych z perspektywy ABI

A__23D7

W dniu 17 lutego 2017 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się Konferencja Naukowa pt. Zmiany unijnych standardów ochrony danych osobowych z perspektywy ABI.

Podczas dwóch paneli zaprezentowano zagadnienia dotyczące funkcjonowania Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz Inspektorów Ochrony Danych w perspektywie stosowania RODO, w tym aspekty proceduralne postępowania IOD przed organem nadzorczym, a także zagadnienia postępowań dopuszczalnych na gruncie rozporządzenia ogólnego inicjowanych przez osobę, której dane dotyczą. Ta ostatnia kwestia właśnie była przedmiotem wystąpienia dr Marleny Sakowskiej-Baryły.

Istotnym walorem tego wydarzenia – za co słowa uznania skierować należy do Organizatorów – była możliwość prowadzenia poszerzonej dyskusji panelistów z uczestnikami konferencji, wśród których znalazło się wielu specjalistów zajmujących się ochroną danych i prawem informacyjnym oraz Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Z zaciekawieniem i niecierpliwością oczekiwać wypada kontynuacji tej interesującej debaty, bo zapowiedziano już kolejną konferencję w gościnnych progach WPAiE UWr wraz z postępami prac nad wdrażaniem rodo do polskiego porządku prawnego.

zobacz więcej