Uniwersytet Łódzki. Konferencja: Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych w perspektywie ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych

CODO-08

Uniwersytet Łódzki. Konferencja: Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych w perspektywie ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych

CODO-08

W dniu 3 lutego 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się  Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. “Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych w perspektywie ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych” zorganizowana przez Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją.

Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych jest jednym z bardziej zajmujących i bywa, że kontrowersyjnych zagadnień. Problemy związane z ochroną danych osobowych, w tym z podstawami ich przetwarzania z pewnością będą się mnożyć zważywszy na rewolucję w systemie przepisów oświatowych i koniecznością dostosowania szkół, przedszkoli i innych oświatowych jednostek organizacyjnych do wymagań rodo. Dlatego z tym większą satysfakcją i aprobatą należy odnotować to ważne wydarzenie o charakterze naukowym, ale skierowane także do praktyków, którzy w konferencji licznie wzięli udział i żywo dyskutowali o sprawach ochrony danych zwłaszcza w przerwie i kuluarach w bezpośrednim kontakcie z prelegentami. Dr Marlena Sakowska-Baryła została zaproszona do wygłoszenia wykładu nt. Przetwarzanie przez szkołę danych wrażliwych ucznia”. To bardzo istotny problem, bo rodo wymusza poszukiwanie nowych podstaw tego przetwarzania, a one niestety nie są oczywiste na gruncie tego rozporządzenia.

Zobacz więcej