IV FORUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROBOTY BUDOWLANE

IV FORUM Przet PUBL

IV FORUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROBOTY BUDOWLANE

IV FORUM Przet PUBL     W dniach 20-22 marca 2017 r. w Toruniu odbyło się IV FORUM Zamówień publicznych na roboty budowlane – cykliczne już wydarzenie o bardzo istotnym znaczeniu w branży zorganizowane przez redakcję miesięcznika “Przetargi Publiczne”.

Zaproszenie do udziału w tej ogólnopolskiej konferencji dla osób zaangażowanych w realizację procesu budowlanego po stronie zamawiających i wykonawców przyjęła
dr Marlena Sakowska-Baryła, która w sesji rozpoczynającej forum wygłosiła wykład nt.
Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych na roboty budowlane w odniesieniu do metod kontrolowania przez zamawiającego wykonawców i podwykonawców na okoliczność zatrudniania przez nich pracowników na podstawie umowy o pracę przy realizacji kontraktów a opinia GIODO w tym zakresie.

Więcej informacji zobacz