ABI i IOD w placówce oświatowej

20170820_120314

ABI i IOD w placówce oświatowej

Organizacja systemu ochrony danych osobowych to zadanie także dla każdego dyrektora placówki oświatowej. Czynnie włączamy się w ten proces, świadcząc usługi z zakresu ochrony danych osobowych, szkoląc rady pedagogiczne i personel niepedagogiczny.

Reforma przepisów spowodowana RODO dotyczy także każdej placówki oświatowej. Na ważne praktyczne kwestie tego procesu zwraca uwagę “TIK w edukacji” – magazyn innowacyjnych nauczycieli i dyrektorów szkół w artykule pt. “ABI i IOD w placówce oświatowej”
autorstwa dr Marleny Sakowskiej-Baryły.

Więcej informacji znajdziesz tu.