wydarzenia

Organy uchwałodawcze samorządu terytorialnego rozpatrują skargi. Z jednej strony to dobre rozwiązanie, z drugiej kompletnie nieprzemyślane przez ustawodawcę ze względów proceduralnych. Radni, obsługa rad i sejmików, a także radcy prawni zaangażowani w ten proces zapewne mogą długo wskazywać na szereg osobliwości, których przy regulowaniu tej kwestii...

Kolejna odsłona rozważań o reformie – w dniu 28 czerwca 2017 r. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie zorganizowała konferencję naukową „RODO. Nowe wyzwania w zakresie ochrony danych osobowych”, wśród zaproszonych ekspertów dr Marlena Sakowska-Baryła. Jej wystąpienie dotyczyło Inspektora Ochrony Danych – wyznaczenia, statusu i...

Czerwiec 2017 r. zaowocował pierwszą na rynku monografią dotyczącą samorządowych CUW pisana przez praktyków dla praktyków. Kompleksowo omówiono w niej prawne i organizacyjne aspekty tego typu jednostek, w tym sprawa zarządzania informacjami, ochrony danych, budowy systemów IT. Jej współredaktorem naukowym jest dr Marlena Sakowska-Baryła, która dodatkowo...

„Metodyka oceny skutków przetwarzania dla ochrony danych osobowych” to temat konferencji naukowej zorganizowanej 9 czerwca 2017 r. przez Akademię Leona Koźmińskiego  i Biuro GIODO, podczas którego dr Marlena Sakowska-Baryła wygłosiła referat nt. „Ryzyko nadmiernego przetwarzania danych osobowych”. Więcej informacji znajdziesz tu. ...

II Meeting Inspektorów Ochrony Danych Osobowych (Tuszyn, 25-26 maja 2017 r.) Udział dr Marleny Sakowskiej-Baryły: wygłoszony wykład: Zadania, status i kompetencje Inspektora Ochrony Danych w RODO oraz Opinii Grupy Roboczej art. 29 współprowadzenie warsztatów: Wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych oraz Kodeks dobrych praktyk podejścia opartego na...

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Dobra wspólne jako przedmiot prawnej ochrony” zorganizowana 18 maja 2017 r. w Sieradzu przez Społeczną Akademię Nauk okazała się świetnym forum do długiej dyskusji dotyczącej istoty dóbr wspólnych w różnych dziedzinach prawa i aspektach życia społecznego. Dr Marlena Sakowska- Baryła zaprezentowała...

Miło nam zakomunikować, że Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Spółka Partnerska została partnerem Forów ODO - kilkunastu ogólnopolskich konferencji poświęconych problematyce ochrony danych osobowych, odbywających się w największych polskich miastach i skupiających licznie osoby zainteresowane praktyką stosowania rozwiązań z zakresu odo. Czynny udział w zaplanowanych wydarzeniach będzie...

W dniu 3-4 kwietnia 2017r. odbyła się konferencja na temat ochrony danych osobowych, ich przetwarzania i zabezpieczania - FORUM ABI. Podczas FORUM zaproszeni eksperci wskazywali uczestnikom jak przygotować się do wdrożenia przepisów RODO, które będą stosowane od 25 maja 2018 r. Na praktycznych przykładach przedstawiali zmienione...

Na temat zmian w przepisach o ochronie danych osobowych, które wejdą w życie w przyszłym roku, rozmawiano w dniu 28.03.2017r. podczas debaty zorganizowanej przez Społeczną Akademię Nauk wraz z  z redakcją kwartalnika "ABI EXPERT" oraz Kancelarią Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarią Radców Prawnych Sp.p. Prelekcję dr Marleny Sakowskiej-Baryły...