II Meeting Inspektorów Ochrony Danych Osobowych (Tuszyn, 25-26 maja 2017 r.)

D81_9018

II Meeting Inspektorów Ochrony Danych Osobowych (Tuszyn, 25-26 maja 2017 r.)

II Meeting Inspektorów Ochrony Danych Osobowych (Tuszyn, 25-26 maja 2017 r.)

Udział dr Marleny Sakowskiej-Baryły:

  • wygłoszony wykład: Zadania, status i kompetencje Inspektora Ochrony Danych w RODO oraz Opinii Grupy Roboczej art. 29
  • współprowadzenie warsztatów: Wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych oraz Kodeks dobrych praktyk podejścia opartego na ryzyku

Więcej informacji znajdziesz tu.