wydarzenia

Od 29.10.2019 r. dostępny jest w sprzedaży komentarz do ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, którego współautorką jest dr Marlena Sakowska-Baryła. Komentarz został wydany nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer. To najnowsza na rynku, a zarazem najobszerniejsza publikacja poświęcona problematyce ponownego wykorzystywania isp napisana przez grono...

W dn. 27.10.2019 r. dr Marlena Sakowska-Baryła miała przyjemność wygłosić wykład nt. dostępu do informacji publicznej w kontekście ochrony danych osobowych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego na Uczelni Łazarskiego dla studentów studiów podyplomowych "Ochrona danych osobowych i zarządzanie bezpieczeństwem informacji". Dziękujemy za wszystkie zadane pytania,...

Kolejne odcinki LEXNEWSÓW z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego zostały nagrane przez mec. Marlenę Sakowską-Baryłę dla portalu LEX Ochrona Danych Osobowych. Ich tematykę obejmowało wskazanie m.in. jakie wnioski można wyciągnąć  z decyzji Prezesa UODO, jak współstosować RODO i ponowne wykorzystywanie informacji Sektora Publicznego...

Podstawy udostępniania danych osobowych w sektorze publicznym - to webinar, który w dniu 25.10.2019 r. poprowadziła dla odbiorców wydawnictwa Wolters Kluwer dr Marlena Sakowska-Baryła. To szkolenie online dla użytkowników LEX Ochrona Danych Osobowych, poświęcone zagadnieniu podstaw udostępniania danych osobowych w sektorze publicznym z omówieniem przepisów oraz...

W dn. 25.10.2019 r. mec. Magdalena Czaplińska nagrała kolejne LEXNEWSY poświęcone ochronie danych osobowych zwłaszcza w kontekście relacji odo i opieki zdrowotnej w placówkach oświatowych. To niezwykle istotny temat w praktyce ze względu na niedawne zmiany przepisów, a także z uwagi na liczne problemy interpretacyjne....

Wykład mec. Magdaleny Czaplińskiej podczas III Forum Informacji i Ochrony Danych Osobowych (TORUŃ 21-23 października 2019 r.) objął niezwykle istotne zagadnienie, jakim pozostaje "Monitoring w bieżącym stanie prawnym". Mec. Magdalena Czaplińska zwróciła uwagę na następujące kwestie: regulacje dotyczące monitoringu monitoring w sektorze publicznym monitoring pracowniczy –...

Już trzeci raz dr Marlena Sakowska-Baryła redaktor naczelna kwartalnika "ABI EXPERT"  miła przyjemność pracować nad merytoryczną koncepcją i czuwać nad przebiegiem Forum Informacji i Ochrony Danych Osobowych. Forum odbyło się w dniach 21-23 października w przepięknym jesiennym Toruniu. Forum to ogólnopolska konferencja dla osób odpowiedzialnych z jednej...

Szanowni Państwo, wczorajsza (21.10.2019 r.) publikacja Dziennik Gazeta Prawna nie była przypadkowa. Faktycznie powstaje Stowarzyszenie Praktyków Ochrony Danych (nie tylko osobowych i składające się nie tylko z prawników). Wśród członków założycieli: Michał Kluska, Paweł Litwiński, Magdalena Rycak, Paweł Barta, Izabela Kowalczuk-Pakuła, Bogusława Pilc, Marlena Sakowska-Baryła, Damian...

W dn. 19.10.2019 r. dr Marlena Sakowska-Baryła miała przyjemność wygłosić pierwsze merytoryczne wykłady dla studentów XVIII edycji studiów podyplomowych Ochrona danych osobowych w Akademii Leona Koźmińskiego. Wykłady dotyczyły zakresu podmiotowego i przedmiotowego ochrony danych osobowych. To niezwykle miłe - prowadzić zajęcia dla tak licznej grupy słuchaczy...

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie kolejny już raz zorganizowała konferencję naukową poświęconą kwestiom ochrony danych osobowych. Konferencja "RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Nowe wyzwania w zakresie ochrony danych osobowych" - Kraków 17-18.10.2019, przyciągnęła liczne audytorium osób zajmujących się ochroną danych osobowych w praktyce. Partnerzy SBC...