wydarzenia

8 października 2019 r. wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi organizujemy seminarium nt. Sprawowanie nadzoru nad Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) w placówce oświatowej. Chcemy podzielić się naszym doświadczeniem współpracy z dyrektorami szkół i personelem jednostek, jakie posiadamy dostarczając inspektorów ochrony danych do sektora oświaty...

dr Marlena Sakowska-Baryła  w dn. 10.09. 2019 r. poprowadziła szkolenie on-line pt. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego z perspektywy samorządu terytorialnego dla  osób odpowiedzialnych za otwieranie danych publicznych, oddawanie informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania w trybie wnioskowym oraz za dostęp do informacji publicznej, działających na...

Partnerzy SBC Kancelaria wezmą udział w III Forum Informacji i Ochrony Danych Osobowych, które odbędzie się w Toruniu, w dniach 21-23 października 2019 r. Autorką koncepcji merytorycznej Forum jest dr Marlena Sakowska-Baryła, która również będzie gospodarzem wydarzenia. Mec. Magdalena Czaplińska wygłosi wykład "Monitoring w bieżącym stanie prawnym",...

W dniach 9-10 października 2019 r. odbędzie się VI Kongres Edukacja i Rozwój, którego partnerem już kolejny raz ma przyjemność być Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych. Partnerzy naszej kancelarii - mec. Magdalena Czaplińska i mec. Marlena Sakowska-Baryła zostały zaproszone do wygłoszenia wykładów i odpowiadania na pytania...

W dniu 16 września 2019 r. o godzinie 12:00 dr Marlena Sakowska-Baryła poprowadzi szkolenie online "Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego a RODO". Podczas webinaru zostanie wyjaśnione czym jest ponowne wykorzystywanie informacji i jak powinno się ono odbywać, aby nie doszło do naruszenia przepisów o ochronie  danych osobowych? Szczegółowo...

W dniach 24-25 lipca dr Marlena Sakowska-Baryła miała przyjemność przeprowadzić szkolenia dla Koordynatorów Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. Szkolenia poświęcone były analizie przepisów ustawy z  dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (Dz. U....

Nowa książka poświęcona ochronie danych osobowych jest już w sprzedaży: "Internet. Przetwarzanie danych osobowych. Processing of personal data" pod redakcją prof. Grażyny Szpor i dr Kamila Czaplickiego, we współautorstwie dr Marleny Sakowskiej-Baryły. Rozdział jej autorstwa poświęcony został naruszeniom ochrony danych osobowych według RODO oraz ich...

Miło nam poinformować, że dr Marlena Sakowska-Baryła został zaproszona do poprowadzenia wykładów na studiach podyplomowych "Ochrona danych osobowych i zarządzanie bezpieczeństwem informacji" na Uczelni Łazarskiego w roku akademickim 2019/2020 . Obok zajęć na Uczelni Łazarskiego dr Marlena Sakowska-Baryła w roku akademickim 2019/2020 będzie kontynuować wykłady na...

Zapraszamy na szkolenie online: "Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego z perspektywy samorządu terytorialnego" prowadzone przez dr Marlenę Sakowską-Baryłę w dniu 10 września 2019 r. o godzinie 12:00 Szkolenie pozwoli dowiedzieć się i zrozumieć: • czym jest ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (isp) – podstawy prawne, praktyczne zastosowanie • czym ponowne...