wydarzenia

SBC Kancelaria Radców Prawnych Sp.p. jako partner Forum Podatkowego zorganizowanego w Społecznej Akademii Nauk w dniu 12 grudnia 2017 r. odpowiadała za merytoryczną część panelu pt.  RODO - nowe obowiązki w ochronie danych osobowych, kary pieniężne, odpowiedzialność. Zagadnienia dotyczące reformy ochrony danych osobowych zaprezentowała mec. Magdalena...

Jest już na rynku najnowszy "ABI Expert" 4/2017, w którym tematem numeru jest powierzenie przetwarzania danych osobowych. To najlepszy czas na przejrzenie umów powierzenia i zawieranie nowych na zadach określonych w RODO. Zapraszamy do lektury! Więcej informacji znajduje się na stronie kwartalnika. ...

SBC Kancelaria Radców Prawnych Sp.p. jako partner Forum Podatkowego zorganizowanego w Społecznej Akademii Nauk w dniu 1 grudnia 2017 r. odpowiadała za merytoryczną część panelu pt.  RODO - nowe obowiązki w ochronie danych osobowych, kary pieniężne, odpowiedzialność. Zagadnienia dotyczące reformy ochrony danych osobowych zaprezentowały dr Marlena...

Komentarza do sprawy nadmiernego udostępnienia danych osobowych udzieliła dr Marlena Sakowska-Baryła, podzielając zastrzeżenia Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej co do zgodności z prawem wysłania przez pracownika CSIOZ do wszystkich okręgowych izb lekarskich oraz do wszystkich urzędów wojewódzkich danych osobowych lekarzy i lekarzy dentystów wygenerowanych z SMK. ...

W dniach 20-21 listopada 2017 r. odbyła się zreorganizowana przez Wydawnictwo C.H. Beck Konferencja: Wdrożenie unijnej reformy ochrony danych osobowych w sektorze publicznym, w której wzięła udział dr Marlena Sakowska-Baryła, wygłaszając wysoko oceniany wykład: "Przygotowanie sektora finansów publicznych do wdrożenia reformy – harmonogram prac wdrożeniowych"...

W dniach 13-15 listopada 2017 r. wzięliśmy udział w Forum Informacji w Administracji Publicznej, które odbyło się  w Zakopanem. To pierwsze w Polsce wydarzenie poświęcone w całości prawu informacyjnemu w sektorze publicznym. Merytoryczna opieka nad Forum oraz jego prowadzenie powierzone zostało dr Marlenie Sakowskiej-Baryle. Nasz czynny udział...