Forum Informacji w Administracji Publicznej

office1

Forum Informacji w Administracji Publicznej

W dniach 13-15 listopada 2017 r. wzięliśmy udział w Forum Informacji w Administracji Publicznej, które odbyło się  w Zakopanem. To pierwsze w Polsce wydarzenie poświęcone w całości prawu informacyjnemu w sektorze publicznym.

Merytoryczna opieka nad Forum oraz jego prowadzenie powierzone zostało dr Marlenie Sakowskiej-Baryle.

Nasz czynny udział w Forum polegał także na przygotowaniu i wygłoszeniu dwóch wykładów:

– mec. Magdaleny Czaplińskiej nt. “Obowiązki informacyjne administratora publicznego”,w którym omówiła: jak informować o przetwarzaniu przy zbieraniu danych; jak realizować prawo dostępu, w tym prawo do kopii danych; o czym jeszcze na gruncie rodo musi być informowana osoba, której dane dotyczą)

– dr Marleny Sakowskiej-Baryły nt. “Opłata przy dostępie do informacji publicznej i ponownym wykorzystywaniu”, w którym omówiła: kiedy można naliczyć opłatę przy dostępie, a kiedy przy re-use; jakie wymogi proceduralne związane są z pobieraniem opłat; jakie czynniki brać pod uwagę przy naliczeniu opłat.

Więcej informacji na stronie FORUM.