Komentarz w “Dzienniku Gazecie Prawnej” z 29.11.2017 r.

GP 29 11 2017

Komentarz w “Dzienniku Gazecie Prawnej” z 29.11.2017 r.

Komentarza do sprawy nadmiernego udostępnienia danych osobowych udzieliła dr Marlena Sakowska-Baryła, podzielając zastrzeżenia Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej co do zgodności z prawem wysłania przez pracownika CSIOZ do wszystkich okręgowych izb lekarskich oraz do wszystkich urzędów wojewódzkich danych osobowych lekarzy i lekarzy dentystów wygenerowanych z SMK.