III Forum Odpowiedzialności Kierowników Jednostek Sektora Finansów Publicznych

IIIFOK_baner_wydarzenieFB_1920x1080_1

III Forum Odpowiedzialności Kierowników Jednostek Sektora Finansów Publicznych

We Wrocławiu w dniach 11-13 grudnia 2017 r. odbyło się III Forum Odpowiedzialności Kierowników JSFP, podczas którego dr Marlena Sakowska-Baryła wygłosiła wykład nt. “Rozporządzenie o ochronie danych (rodo) – rozszerzony zakres odpowiedzialności od 25 maja 2018 r.

Więcej informacji o Forum znajduje się tu.