WODN w Łodzi seminarium dla dyrektorów szkół

SBC INSPEKTOR Sprawowanie nadzoru nad Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) w placówce oświatowej
D81_9060

WODN w Łodzi seminarium dla dyrektorów szkół

8 października 2019 r. wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi organizujemy seminarium nt. Sprawowanie nadzoru nad Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD)
w placówce oświatowej.

Chcemy podzielić się naszym doświadczeniem współpracy z dyrektorami szkół i personelem jednostek, jakie posiadamy dostarczając inspektorów ochrony danych do sektora oświaty w ramach SBC ISPEKTOR Sp. z o.o.

Zapraszamy wszystkich Dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych, którzy chcieliby dowiedzieć się w jaki sposób sprawować nadzór nad IOD powołanym w szkole.

Seminarium poprowadzą partnerzy Kancelarii SBC dr Marlena Sakowska i mec. Magdalena Czaplińska.

Podczas seminarium omówione zostaną następujące zagadnienia:

  1. Charakterystyka obowiązków ciążących na dyrektorze placówki oświatowej na podstawie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i prawa oświatowego
  2. Zasady przetwarzania danych osobowych i zasady rozliczalności w RODO a inwentaryzacja procesów przetwarzania danych osobowych w placówce – na co zwrócić uwagę, jaka jest rola IOD
  3. Wykonywanie zadań przez Inspektora Ochrony danych Osobowych i weryfikacja ich realizacji
  4. Nadzór nad dokumentacją z zakresu ochrony danych osobowych – zakres dokumentacji techniczno-organizacyjnej i osobowej pozwalającej na wykazanie zgodności z RODO, czynności, jakie IOD powinien podejmować
  5. Nadzór nad prowadzeniem rejestru czynności przetwarzania
  6. Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – jak prawidłowo skonstruować umowę, z kim zawierać umowy tego typu, jak zabezpieczyć interesy placówki, rola IOD w przypadku powierzeń
  7. Współadministrowanie – jak ułożyć stosunki między współadministratorami i jak je zweryfikować, rola IOD w przypadku współadministrowania
  8. Procedury związane z naruszeniami ochrony danych osobowych – weryfikacja przyjętych procedur – wsparcie IOD przy realizacji procedur
  9. Procedury na wypadek żądań realizacji praw osób, których dane dotyczą – weryfikacja przyjętych procedur
  10. Szacowanie ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – rola IOD w ocenie ryzyka