SZKOLENIE DLA WOLTERS KLUWER: Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego a RODO

bez-nazwy-9

SZKOLENIE DLA WOLTERS KLUWER: Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego a RODO

W dniu 16 września 2019 r. o godzinie 12:00 dr Marlena Sakowska-Baryła poprowadzi szkolenie online “Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego a RODO”.

Podczas webinaru zostanie wyjaśnione czym jest ponowne wykorzystywanie informacji i jak powinno się ono odbywać, aby nie doszło do naruszenia przepisów o ochronie  danych osobowych?

Szczegółowo omówione zostanie:

  • współstosowanie przepisów o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego i przepisów RODO;
  • kwestię prywatności i ochrony danych osobowych jako podstawy ograniczeń ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, a w szczególności otwierania danych publicznych;
  • ochronę danych osobowych jako jeden z warunków przy ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego;
  • przykłady, w jakich IOD powinien być zaangażowany w zapewnienie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego i otwierania danych publicznych.

Szkolenie przeznaczone jest dla inspektorów ochrony danych, odpowiedzialnych za otwieranie danych publicznych, oddawanie informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania w trybie wnioskowym i bezwnioskowym oraz za dostęp do informacji publicznej, działających w sektorze publicznym oraz prywatnym, a także dla redaktorów BIP oraz osób zainteresowanych jawnością życia publicznego, dostępem do informacji i ich ponownym wykorzystywaniem.