Internet. Przetwarzanie danych osobowych. Processing of personal data

naruszeniom ochrony danych osobowych według RODO oraz ich zgłaszaniu do organu nadzorczego
18322-internet-przetwarzanie-danych-osobowych

Internet. Przetwarzanie danych osobowych. Processing of personal data

Nowa książka poświęcona ochronie danych osobowych jest już w sprzedaży: “Internet. Przetwarzanie danych osobowych. Processing of personal data” pod redakcją prof. Grażyny Szpor i dr Kamila Czaplickiego, we współautorstwie dr Marleny Sakowskiej-Baryły. Rozdział jej autorstwa poświęcony został naruszeniom ochrony danych osobowych według RODO oraz ich zgłaszaniu do organu nadzorczego. Książka opublikowana została nakładem wydawnictwa CH BECK.

18322-internet-przetwarzanie-danych-osobowych