WEBINAR RE-USE DLA WOLTERS KLUWER

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego z perspektywy samorządu terytorialnego
webinar-10-09

WEBINAR RE-USE DLA WOLTERS KLUWER

dr Marlena Sakowska-Baryła  w dn. 10.09. 2019 r. poprowadziła szkolenie on-line pt. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego z perspektywy samorządu terytorialnego
dla  osób odpowiedzialnych za otwieranie danych publicznych, oddawanie informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania w trybie wnioskowym oraz za dostęp do informacji publicznej, działających na rzecz urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich oraz samorządowych jednostek organizacyjnych, dla inspektorów ochrony danych, redaktorów BIP, osób zainteresowanych jawnością życia publicznego, dostępem do informacji i ich wykorzystywaniem.

Po godzinnym wykładzie był czas na odpowiedzi na pytania, za które bardzo dziękujemy!

Więcej informacji o webinarze znajduje się tu.

webinar-10-09