Konferencja “RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Nowe wyzwania w zakresie ochrony danych osobowych” – Kraków 17-18.10.2019

img_3313

Konferencja “RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Nowe wyzwania w zakresie ochrony danych osobowych” – Kraków 17-18.10.2019

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie kolejny już raz zorganizowała konferencję naukową poświęconą kwestiom ochrony danych osobowych.

Konferencja “RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Nowe wyzwania w zakresie ochrony danych osobowych” – Kraków 17-18.10.2019, przyciągnęła liczne audytorium osób zajmujących się ochroną danych osobowych w praktyce.

Partnerzy SBC Kancelarii zostali zaproszeni do wygłoszenia referatów podczas tego tak ważnego wydarzenia.

Dr Marlena Sakowska- Baryła zaprezentowała referat nt.  Wpływ RODO na dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, zaś mec. Magdalena Czaplińska wygłosiła referat nt. Pojęcie szkody w ochronie danych osobowych.

Organizatorami III edycji konferencji byli Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie oraz Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Tematy wiodące dla III edycji konferencji to „RODO i problematyka ochrony danych w sektorze publicznym.” oraz „Rok po RODO. Doświadczenia po wdrożeniu i stosowaniu nowych regulacji prawnych.”

img_3312