komentarz do ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

komentarz

komentarz do ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Od 29.10.2019 r. dostępny jest w sprzedaży komentarz do ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, którego współautorką jest dr Marlena Sakowska-Baryła. Komentarz został wydany nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer.

To najnowsza na rynku, a zarazem najobszerniejsza publikacja poświęcona problematyce ponownego wykorzystywania isp napisana przez grono autorów specjalizujących się w dziedzinie prawa informacyjnego: prof. Bogdana Fischera, prof. Agnieszkę Piskorz-Ryń, dr Marlenę Sakowską-Baryłę, dr Joannę Wyporską-Frankiewicz.

W książce omówiono, między innymi:

  • zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania,
  • warunki ustalania opłat,
  • sposoby rozpatrywania wniosków,
  • obowiązki podmiotów zobowiązanych do udostępnienia lub przekazania informacji,
  • katalog dopuszczalnych warunków ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego,
  • zasady bezwarunkowego przekazania informacji

W książce dokonano szczegółowej analizy aspektów ponownego wykorzystywania i ochrony danych osobowych wynikającej z RODO, a także skrupulatnie opisano ograniczenia ponownego wykorzystywania wynikające m.in. z ochrony prywatności osoby fizycznej, praw własności intelektualnej, przepisów o ochronie danych osobowych, informacji niejawnych, tajemnicy przedsiębiorcy i innych tajemnic ustawowo chronionych.

Komentarz przeznaczony jest dla pracowników administracji państwowej i jednostek samorządu terytorialnego, a także dla przedsiębiorców i innych podmiotów prywatnych zainteresowanych ponownym wykorzystywaniem informacji publicznej, danych statystycznych, materiałów archiwalnych, zdigitalizowanych księgozbiorów czy kolekcji dzieł sztuki.

komentarz