III FORUM INFORMACJI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

20191023_0940162

III FORUM INFORMACJI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Już trzeci raz dr Marlena Sakowska-Baryła redaktor naczelna kwartalnika “ABI EXPERT”  miła przyjemność pracować nad merytoryczną koncepcją i czuwać nad przebiegiem Forum Informacji i Ochrony Danych Osobowych.

Forum odbyło się w dniach 21-23 października w przepięknym jesiennym Toruniu.

Forum to ogólnopolska konferencja dla osób odpowiedzialnych z jednej strony za zarządzanie informacją publiczną, jej przetwarzanie i udostępnianie, a z drugiej za ochronę danych osobowych w jednostkach sektora finansów publicznych.
 Jesteśmy niezwykle zaszczyceni przyjęciem zaproszenia na Forum najlepszych w kraju specjalistów z dziedziny prawa informacyjnego.

Podczas Forum zaproszeni eksperci poruszyli najważniejsze tematy dotyczące styku tych zagadnień, z uwzględnieniem zmian wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (rodo).

img-20191023-wa0003