Webinar dla Wolters Kluwer: Podstawy udostępniania danych osobowych w sektorze publicznym

udostępnienie danych oosbowych
20191025_114600

Webinar dla Wolters Kluwer: Podstawy udostępniania danych osobowych w sektorze publicznym

Podstawy udostępniania danych osobowych w sektorze publicznym – to webinar, który w dniu 25.10.2019 r. poprowadziła dla odbiorców wydawnictwa Wolters Kluwer dr Marlena Sakowska-Baryła.

To szkolenie online dla użytkowników LEX Ochrona Danych Osobowych, poświęcone zagadnieniu podstaw udostępniania danych osobowych w sektorze publicznym z omówieniem przepisów oraz analizą stanów faktycznych skonstruowanych w oparciu o pytania nadsyłane przez czytelników.

Przedmiotem omówienia stały się m.in. takie kwestie, jak:

  • jak na gruncie RODO rozumieć termin „udostępnienie” danych osobowych;
  • gdzie szukać podstaw prawnych udostępniania danych osobowych – jak stwierdzić, czy jest ono zgodne z prawem;
  • jak określić zakres danych osobowych, których udostępnienie dopuszczalne jest w przypadku kontroli, sprawowania nadzoru, toczących się postępowań, czy realizacji informacyjnych uprawnień radnych;
  • jakie są w praktyce najczęstsze przypadki udostępniania danych osobowych w sektorze publicznym i jak sobie z nimi radzić.

Webinar przeznaczony był dla Inspektorów Ochrony Danych, osób odpowiedzialnych za udostępnianie danych osobowych w publicznych jednostkach organizacyjnych, osób odpowiedzialnych za kontakt z odbiorcami danych, opracowujących materiały na strony internetowe, zapewniających kontakt z prasą.