LEXNEWSY mec. Marleny Sakowskiej-Baryły

20191025_114544

LEXNEWSY mec. Marleny Sakowskiej-Baryły

Kolejne odcinki LEXNEWSÓW z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego zostały nagrane przez mec. Marlenę Sakowską-Baryłę dla portalu LEX Ochrona Danych Osobowych. Ich tematykę obejmowało wskazanie m.in. jakie wnioski można wyciągnąć  z decyzji Prezesa UODO, jak współstosować RODO i ponowne wykorzystywanie informacji Sektora Publicznego i praktyczne problemy IOD.