Książka “Skargi, wnioski i petycje – powszechne środki ochrony prawnej”

skargi

Książka “Skargi, wnioski i petycje – powszechne środki ochrony prawnej”

Organy uchwałodawcze samorządu terytorialnego rozpatrują skargi.

Z jednej strony to dobre rozwiązanie, z drugiej kompletnie nieprzemyślane przez ustawodawcę ze względów proceduralnych. Radni, obsługa rad i sejmików, a także radcy prawni zaangażowani w ten proces zapewne mogą długo wskazywać na szereg osobliwości, których przy regulowaniu tej kwestii można by uniknąć, gdyby rzetelnie przeanalizować praktykę.

To jedno z zagadnień zaprezentowanych w nowej, obszernej i monografii pt. “Skargi, wnioski i petycje – powszechne środki ochrony prawnej”, Wrocław 2017 (red. naukowa M. Błachucki, G. Sibiga) przez dr Marlenę Sakowską-Baryłę. W jej rozdziale pt. “Rozpatrywanie skarg przez organy uchwałodawcze jednostek samorządu terytorialnego” rzeczowo omówiono praktykę w tym zakresie, wskazując na liczne pułapki i niedomagania proceduralne.

Więcej informacji o książce znajdziesz tu.

Polecamy i życzymy lektury owocnej w przemyślenia !