CUW w samorządzie terytorialnym -pierwsza taka książka na rynku

Samorz_ CUW_front-ok_rgb72dpi

CUW w samorządzie terytorialnym -pierwsza taka książka na rynku

Czerwiec 2017 r. zaowocował pierwszą na rynku monografią dotyczącą samorządowych CUW pisana przez praktyków dla praktyków. Kompleksowo omówiono w niej prawne i organizacyjne aspekty tego typu jednostek, w tym sprawa zarządzania informacjami, ochrony danych, budowy systemów IT.

Jej współredaktorem naukowym jest dr Marlena Sakowska-Baryła, która dodatkowo w książce zajęła się kwestią organizacji ochrony danych osobowych w ramach wspólnej obsługi w centrum usług wspólnych oraz współautorką rozdziału dotyczącego statusu prawno-organizacyjnego CUW.

Rozdział dotyczący budowy systemów IT w centrum usług wspólnych opracowała mec. Magdalena Czaplińska.

Zachęcamy do lektury! Więcej informacji znajdziesz tu.