II Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Dobra wspólne jako przedmiot prawnej ochrony”

konferencja Sieradz

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Dobra wspólne jako przedmiot prawnej ochrony”

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Dobra wspólne jako przedmiot prawnej ochrony” zorganizowana 18 maja 2017 r. w Sieradzu przez Społeczną Akademię Nauk okazała się świetnym forum do długiej dyskusji dotyczącej istoty dóbr wspólnych w różnych dziedzinach prawa i aspektach życia społecznego.

Dr Marlena Sakowska- Baryła zaprezentowała referat nt. „Informacja publiczna i informacja sektora publicznego jako kategorie dobra wspólnego” i wzięła udział w burzliwej dyskusji. Kolejna konferencja w Sieradzu za rok. Trwają przygotowania publikacji pokonferencyjnej.

Więcej informacji znajdziesz tu.