“ABI Expert” 2/2017

publikacje 2

“ABI Expert” 2/2017

Kolejny numer „ABI Experta” już dostępny!

Lektura obowiązkowa każdego ABI, a za chwilę IOD.

Więcej informacji znajdziesz tu.