Nasze autorskie szkolenie online już 21 września ! Ochrona danych osobowych w szkole.

szkola-ogolne-kanc

Nasze autorskie szkolenie online już 21 września ! Ochrona danych osobowych w szkole.

Nowy rok szkolny sprzyja pozyskiwaniu nowych zgód na przetwarzanie danych osobowych i zezwoleń na rozpowszechnianie wizerunku, a także ustaleniom dotyczącym prowadzenia szkolnych lub przedszkolnych stron internetowych i kont w mediach społecznościowych. Coraz częściej placówki aktywnie działają na FB, Instagramie czy TikToku, gdzie dzielą się informacjami z życia uczniów i podopiecznych. Jak robić to wszystko bez naruszania dóbr osobistych? Czym jest naruszenie dóbr osobistych? Kiedy stosować RODO, a kiedy brać pod uwagę przepisy kodeksu cywilnego i prawa autorskiego? Kto odpowiada za publikacje? To wszystko wyjaśnimy podczas szkolenia.

LINK do zapisów: https://www.kancelariasbc.pl/dane-osobowe-w-szkole-szkolenie-online

Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów szkół, sekretarzy szkół, inspektorów ochrony danych, osób odpowiedzialnych za zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły, w szkolnym BIP oraz za prowadzenie kont w mediach społecznościowych, pracowników wydziałów edukacji urzędów gmin odpowiedzialnych za nadzór nad placówkami oświatowymi.

Czas trwania szkolenia: 4 godziny (2×90 min z 15 min przerwą)

PROGRAM SZKOLENIA:

  • dane osobowe i inne podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych
  • jakie przepisy prawa należy wziąć pod uwagę przy korzystaniu z Facebooka, strony internetowej i BIP w kontekście wykorzystywania wizerunku w działalności szkoły
  • uczniowie, nauczyciele, rodzice – czym jest prawo do wizerunku i komu przysługuje
  • jakie dobra osobiste można naruszyć przez publikację na portalach społecznościowych czy stronach internetowych prowadzonych przez szkołę lub jej pracowników
  • jak przepisy RODO wpływają na udostępnianie danych osobowych jaki jest dopuszczalny zakres udostępnianych treści na szkolnych stronach i na szkolnych profilach w mediach społecznościowych
  • jaka jest odpowiedzialność za opublikowane treści – za co odpowiada dyrektor szkoły, a za co nauczyciele i inni pracownicy szkoły

Forma szkolenia: on-line, wykład wspierany prezentacją wraz z wymianą doświadczeń i możliwością zadawania pytań.Metody pracy: Wykład on-line z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej wspierany praktycznymi przykładami oraz dyskusją i wymianą doświadczeń. Szkolenie odbywa się on-line za pośrednictwem platformy ClickMeeting lub MSTeams.Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń i potwierdzeń wpłat.

Cena szkolenia 250 zł + 23% VAT (koszt uczestnictwa jednej osoby) obejmuje udział w szkoleniu, materiały w wersji elektronicznej oraz zaświadczenie w wersji elektronicznej lub przesłane na adres wskazany przy zgłoszeniu na szkolenie.
Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT, gdy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz uprawniona do tego osoba złoży poniższe oświadczenie.

W przypadku braku oświadczenia do powyższych cen zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.