NASZE SZKOLENIE – Wizerunek i dobra osobiste w sieci – prawne ramy działania już 25 lipca !

wizerunek-25-lipca

NASZE SZKOLENIE – Wizerunek i dobra osobiste w sieci – prawne ramy działania już 25 lipca !

PROGRAM SZKOLENIA

  • jakie przepisy prawa należy wziąć pod uwagę przy korzystaniu z Facebooka, strony internetowej i BIP w kontekście wykorzystywania wizerunku
  • przesłanki legalności działania w mediach społecznościowych
  • jak zadbać o to, aby profil lub fanpage prowadzić prawidłowo od strony prawnej i organizacyjnej
  • jakie dobra osobiste można naruszyć przez publikację na portalach społecznościowych czy stronach internetowych
  • czym jest prawo do wizerunku i komu przysługuje
  • jak przepisy RODO wpływają na udostępnianie danych osobowych na portalach społecznościowych i stronach internetowych
  • jaki jest dopuszczalny zakres udostępnianych treści
  • jaka jest odpowiedzialność za opublikowane treści – kto, kiedy i jaką odpowiedzialność ponosi
  • czy publikowane zdjęcia podlegają ponownemu wykorzystywaniu

ZAPISY: https://www.kancelariasbc.pl/wizerunek-dobraosobiste-webinar

Przy prowadzeniu działalności w Internecie, a w szczególności w mediach społecznościowych, coraz częściej wykorzystuje się, zdjęcia, filmy, zapisy audiowizualne oraz dźwiękowe. Nabywa się zdjęcia, tworzone są memy zleca się podmiotom zewnętrznym prowadzenie kont na portalach społecznościowych. Coraz istotniejsza zatem jest ochrona wizerunku osób portretowanych oraz zapewnienie zgodności w przepisami dotyczącymi dóbr osobistych i ochrony danych osobowych. Wszystkie te kwestie przybliżymy podczas szkolenia.

Szkolenie poprowadzą: dr Marlena Sakowska-Baryła i mec. Magdalena Czaplińska

Czas trwania szkolenia: 12:30-15:30

Metody pracy: Wykład on-line z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej wspierany praktycznymi przykładami oraz dyskusją i wymianą doświadczeń

Szkolenie odbywa się on-line za pośrednictwem platformy ClickMeeting lub MSTeams.

Liczba miejsc ograniczona  – decyduje kolejność zgłoszeń i potwierdzeń wpłat.

 

Cena szkolenia:

Cena szkolenia obejmuje udział w szkoleniu, materiały w wersji elektronicznej oraz zaświadczenie w wersji elektronicznej.

– 250 zł + 23% VAT (koszt uczestnictwa jednej osoby)

 

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT, gdy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz uprawniona do tego osoba złoży poniższe oświadczenie. W braku oświadczenia do powyższych cen zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.