NASZE SZKOLENIE – Praca zdalna w kodeksie pracy – przygotowanie do nowej regulacji i nowych obowiązków już 25 lipca !

praca-zdalna-25-lipca

NASZE SZKOLENIE – Praca zdalna w kodeksie pracy – przygotowanie do nowej regulacji i nowych obowiązków już 25 lipca !

Trwają prace nad projektem ustawy zmieniającej kodeks pracy, która ma wprowadzić do przepisów k.p. regulacje dotyczące pracy zdalnej. Projekt przewiduje m.in., że pracodawca nadal będzie miał możliwość polecenia pracy zdalnej. Pracownik zaś będzie mógł wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o pracę zdalną. Niekiedy pracodawca będzie musiał uwzględnić wniosek. Pracę zdalną i hybrydową zdołaliśmy poznać podczas pandemii Covid-19, warto jednak przyjrzeć się projektowanym regulacjom, ponieważ po pierwsze będą się one różnić od przepisów ustawy covidowej, po drugie zaś, wszystko wskazuje na to, że pracodawcy będą musieli dostosować się do nowej rzeczywistości w ciągu 2-tygodniowego vacatio legis. To zdecydowanie krótki czas, więc konieczne jest wcześniejsze rozeznanie w nowych realiach prawnych.

ZAPISY: https://www.kancelariasbc.pl/praca-zdalna-w-kodeksie-pracy-webinar

PROGRAM SZKOLENIA:

1) Zmiany w kodeksie pracy, a wcześniejsza „covidowa” regulacja pracy zdalnej

2) Praca zdalna a kodeksowa telepraca

3) Praca zdalna w okresie pandemii

4) Polecenie pracy zdalnej

5) Przyjęcie i odmowa polecenia pracy zdalnej

6) Formalne wymogi pracy zdalnej

7) Sprzęt służący do wykonywania pracy zdalnej

8) Kontrolowanie pracownika wykonującego pracę zdalną

9) Praca zdalna – całkowita, częściowa lub okazjonalna – rozróżnienie i charakterystyka projektowanych instytucji kodeksowych

10) Praca zdalna w kontekście work life balance

11) Realizacja zasad BHP w przypadku pracy zdalnej

12) Ochrony danych osobowych w warunkach pracy zdalnej

13) Koszty ponoszone przez pracownika wykonującego pracę zdalną i ich rozliczenie (koszt prądu, eksploatacji, Internetu)

14) Regulamin pracy zdalnej i inne procedury związane z pracą zdalną.

 

Szkolenie poprowadzą: dr Marlena Sakowska-Baryła i mec. Magdalena Czaplińska

TERMIN: 25 lipca 2022

9:00-12:00

 

Czas trwania szkolenia: 9:00-12:00

Metody pracy: Wykład on-line z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej wspierany praktycznymi przykładami oraz dyskusją i wymianą doświadczeń

Szkolenie odbywa się on-line za pośrednictwem platformy ClickMeeting lub MSTeams.

Liczba miejsc ograniczona  – decyduje kolejność zgłoszeń i potwierdzeń wpłat.

 

Cena szkolenia:

Cena szkolenia obejmuje udział w szkoleniu, materiały w wersji elektronicznej oraz zaświadczenie w wersji elektronicznej.

– 250 zł + 23% VAT (koszt uczestnictwa jednej osoby)

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT, gdy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz uprawniona do tego osoba złoży poniższe oświadczenie. W braku oświadczenia do powyższych cen zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.