O ZPA z dr Pawłem Litwińskim – nowa rozmowa na kanale Youtube dr Marleny Sakowskiej-Baryły

O ZPA z dr Pawłem Litwińskim – nowa rozmowa na kanale Youtube dr Marleny Sakowskiej-Baryły

O Zintegrowanej Platformie Analitycznej (ZPA) dr Marlena Sakowska-Baryła rozmawia z dr Pawłem Litwińskim – adwokatem i partnerem w Barta Litwiński Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Sp.p.
Zintegrowana Platforma Analityczna to system informatyczny, do którego mają trafiać dane osobowe pochodzące wielu publicznych rejestrów.


Wskazuje się, że ZPA ma być centralnym systemem analizy danych gromadzonych i tworzonych przez administrację publiczną oraz danych dostępnych z innych źródeł. Według opisu ZPA do jej stworzenia przyczyniło się rozdrobnienia obecnie przyjętych rozwiązań raportowych i analitycznych, którymi posługują się różne instytucje państwa, co sprawia, że nie ma możliwości analizowania danych na poziomie ponadresortowym i podejmowania decyzji o szerszym zakresie niż jedna instytucja czy resort.
Tworzenie ZPA stało się faktem medialnym przed wszystkim ze względu na liczne wątpliwości, jakie dotyczą zakresu przetwarzania danych osobowych, podstawy prawnej tego przetwarzania, adekwatności i dostępności danych.

 

Rozmówcy starają się wskazać, jakie kryteria powinny być spełnione, aby ZPA miała podstawy prawne, a jej funkcjonowanie nie naruszało zasad ochrony danych osobowych.

kafelek-zap-i-pesel