NOWELIZACJA przepisów w sprawie tzw. rejestru umów – komentuje dr Marlena Sakowska-Baryła dla Prawo.pl

rejestr-prawo

NOWELIZACJA przepisów w sprawie tzw. rejestru umów – komentuje dr Marlena Sakowska-Baryła dla Prawo.pl

O projekcie nowelizacji ustawy dot. rejestru umów na łamach prawo.pl dr Marlena Sakowska-Baryła rozmawia z Robertem Horbaczewskim.
📍 Zaproponowane zmiany nie są na tyle istotne, aby usunąć wątpliwości jakie powstają wokół ujawniania umów w tym rejestrze.
📍 Jasną stroną zmian jest przesunięcie terminu wejścia w życie przepisu dot. rejestru, bo daje to więcej czasu na przygotowanie do jego prowadzenia.
📍 Podwyższenie kryterium kwotowego do 5000 zł także jest dobrym pomysłem, ale zdaniem dr Sakowskiej-Baryły nadal nie wiemy, jak ustosunkować się do tego progu w przypadku, gdy mamy do czynienia z umowami o pracę, z umowami o świadczenia okresowe, umowami obejmującymi rozliczenie ryczałtowe lub godzinowe.
📍 Zdecydowanie pożądane byłoby określenie ustawowe jakie konkretnie umowy mają być ujawniane w rejestrze oraz przecięcie dywagacji dotyczących ujawniania umów o pracę.
https://www.prawo.pl/samorzad/rejstr-umow-sektora-finansow-publicznych-nowelizacja,515208.html
✅ Zapraszamy na szkolenie 3 czerwca o godz. 9:00, podczas którego dr Marlena Sakowska-Baryła i mec. Magdalena Czaplińska wskażą, jak przygotować się do wprowadzania danych do rejestru – to duże wyzwanie organizacyjne, w które zaangażować należy odpowiednio dobrany zespół osób, oczywiście, jeżeli nasza jsfp na powołanie takiego zespołu może sobie pozwolić.
✅ Jeśli jesteś kierownikiem małej jsfp, tym bardziej przyjdź na nasze szkolenie, bo z inwentaryzacją umów i ich oceną pod kątem ujawniania zostaniesz sam.
✅ Jeśli jesteś #IOD lub odpowiadasz w swojej jednostce za udostępnianie informacji publicznej, przyjdź koniecznie, bo istnieje duża szansa, że to właśnie na Tobie ostatecznie ciążyć będzie obowiązek kategoryzacji umów pod kątem ujawnienia w rejestrze
Link do zgłoszeń: https://www.kancelariasbc.pl/rejestr-um%C3%B3w-szkolenie2-sbckancelaria

rejestr-umow-nowe-wspolne-popr