Artykuł dr Marleny Sakowskiej-Baryły w opracowaniu zbiorowym “Cyberkultura 3.0: Media. Edukacja. Prawo”

artykul-studia-de-cultura

Artykuł dr Marleny Sakowskiej-Baryły w opracowaniu zbiorowym “Cyberkultura 3.0: Media. Edukacja. Prawo”

“Otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego – nowoczesne narzędzia zapewniania konstytucyjnej zasady równego dostępu do dóbr kultury” to tytuł tekstu dr Marleny Sakowskiej-Baryły, który ukazał się w “Studia de Cultura” 2022, n. 14 (1)

Tytuł opracowania zbiorowego: “Cyberkultura 3.0: Media. Edukacja. Prawo”, red. naukowa B. Fischer, A. Ogonowska.

Wciąż niewystarczająco dostrzegamy potencjał, jaki dają nowe technologie w obszarze kultury. Chodzi nie tylko o wykorzystywanie technologii w sztuce, ale zapewnienie za jej pośrednictwem dostępu do dóbr kultury. Cyfryzacja zasobów bibliotek, archiwów i muzeów i dostęp do nich stanowi jedno z istotnych założeń dyrektywy o otwartych danych, w tekście dr Marleny Sakowskiej-Baryły Autorka podjęła próbę osadzenia tego konceptu w realiach konstytucyjnoprawnych.