UWAGA ! Powstaje Zintegrowana Platforma Analityczna!

zap

UWAGA ! Powstaje Zintegrowana Platforma Analityczna!

Zwykłym rozporządzeniem planuje się w Polsce utworzenie gigantycznej bazy danych, która będzie łączyć dane z prawie wszystkich możliwych rejestrów.
Mowa o Zintegrowanej Platformie Analityczne (ZPA), w której dane z różnych rejestrów publicznych (dostępne w jednej bazie) mają umożliwić tworzenie polityk publicznych w oparciu o te dane właśnie.
Do ZPA mogą trafić m.in. dane:
➡️ o nas wszystkich z bazy PESEL;
➡️ o polskich uczniach i uczennicach z Systemu Informacji Oświatowej;
➡️ o zdrowiu z Systemu Informacji Medycznej; itp.
➡️ o zasiłkach z systemów informatycznych ZUS i KRUS;
➡️ ze spisu powszechnego prowadzonego przez GUS;
➡️o zakażeniu wirusem SARS-Cov2 i wykonanych testach – z sanepidu.

Krytyczne stanowisko nt. ZPA wyraziły organizacje takie jak: Panoptykon oraz Stowarzyszenie Praktyków Ochrony Danych, ale przede wszystkim Urząd Ochrony Danych Osobowych oraz m.in. Ministerstwo Finansów i Rządowe Centrum Legislacji. Długa lista problemów wskazanych przez UODO dotyczy niezgodności projektu z przepisami o ochronie danych osobowych.

Tutaj znajdziecie Państwo stanowisko Fundacji Panoptykon: https://panoptykon.org/skok-na-dane-ZPA

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu rejestrów publicznych i systemów teleinformatycznych, z których udostępniane są dane na potrzeby prowadzenia analiz w ramach zintegrowanej platformy analitycznej jest dostępny tutaj: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356952/katalog/12857416#12857416