Konferencja ogólnokrajowa Sygnalista a ochrona danych osobowych – 8 kwietnia 2022 roku na Uniwersytecie Wrocławskim

konfa-sygnalisci-wspolne

Konferencja ogólnokrajowa Sygnalista a ochrona danych osobowych – 8 kwietnia 2022 roku na Uniwersytecie Wrocławskim

Już za tydzień, 8 kwietnia mec. Magdalena Czaplińska i dr Marlena Sakowska-Baryła wezmą udział w ogólnokrajowej konferencji naukowej dotyczącej sygnalistów w kontekście ochrony danych osobowych.

W trakcie konferencji mec. Magdalena Czaplińska wystąpi z tematem  zgłaszania nieprawidłowości w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych a dr Marlena Sakowska-Baryła opowie o aspekcie podmiotowym w organizacji i obsłudze systemu ochrony sygnalistów na gruncie przepisów RODO.

W trakcie konferencji – biorąc pod uwagę trwające od kilku miesięcy prace nad treścią ustawy o ochronie sygnalisty – podejmiemy próbę wyjaśnienia zagadnień węzłowych, które tworzyć mają (lub powinny) fundament racjonalnego systemu ochrony sygnalisty.

Celem implementacji postanowień Dyrektywy 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2019/1937, L 305/17) jest nie tylko ochrona interesu publicznego i eliminowanie (przeciwdziałanie) szeregu zagrożeniom, które zostały zidentyfikowane i opisowo zaprezentowane w jej motywach, ale także stworzenie kompleksowego modelu ochrony w odróżnieniu od istniejących dotychczas w różnej postaci, odrębnych i fragmentarycznych, regulacji dedykowanych obszarom już wcześniej uznanym przez ustawodawcę unijnego (i w konsekwencji implementacji krajowego) za szczególnie narażone na zagrożenia korupcyjne, a także inne niepożądane zachowania (praktyki) mające – nawet potencjalnie – negatywny wpływ na poszanowanie interesu publicznego (dóbr społecznych) i prywatnego.

Implementacja postanowień Dyrektywy do krajowego porządku prawnego wymaga zespolenia szeregu różnych rozwiązań już obowiązujących. Kwestią podstawową wydaje się być odpowiednia rekompozycja istniejącego systemu ochrony danych osobowych, tajemnic ustawowych i w szerszym zakresie poszanowania prywatności osób fizycznych.

https://prawo.uni.wroc.pl/node/46831

stary-plakat_2-test-poprawiony