Już jest! Nowa i jedyna na rynku wydawniczym książka dr Marleny Sakowskiej-Baryły!

wolters-nowa-ksiazka1

Już jest! Nowa i jedyna na rynku wydawniczym książka dr Marleny Sakowskiej-Baryły!

Ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego to dziedziny, które pozostają ze sobą w bliskim powiązaniu.
Charakter ich relacji często sprowadzany jest do konfliktu, choć ujęcie takie jest rażąco niepełne, a przez to nieadekwatne. Te dziedziny bowiem należy zaliczyć do wspólnej kategorii praw informacyjnych.

Przedmiotem zainteresowań Partner naszej Kancelarii dr Marleny Sakowskiej-Baryły jest ochrona danych osobowych, prawo informacyjne i sfera dostępu do informacji publicznej.  W książce dr Sakowska-Baryła pisze o dostępie do informacji, o otwieraniu publicznych danych i o tym, jak wobec tego wszystkiego traktować prywatność jednostki.

Publikacja to ponad 700 stron analizy relacji zachodzących pomiędzy prawem do ochrony danych osobowych a prawem dostępu do informacji publicznej oraz prawem do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. W książce szeroko zaprezentowana została problematyka tworzenia praw informacyjnych z uwzględnieniem kategorii interesu publicznego oraz szczegółowej analizy podstaw prawnych, literatury, orzecznictwa i uwarunkowań aksjologicznych.

ksi_grafiki-sakowska-mrkt-6400-1080x1080-v21

Książkę można znaleźć w księgarni #profinfo: https://www.profinfo.pl/sklep/ochrona-danych-osobowych-a-dostep-do-informacji-publicznej-i-ponowne-wykorzystywanie-informacji-sektora-publicznego-proba-zdefiniowania-relacji-w-polskim-porzadku-prawnym,180463.html?utm_source=blog&utm_medium=link&utm_campaign=Ochrona+danych+osobowych%2C+dost%C4%99p+do+informacji+publicznej+i+ponowne+wykorzystywanie+informacji+sektora+publicznego+-+wsp%C3%B3%C5%82stosowanie+procedur&utm_content=Ochrona+danych+osobowych+a+dost%C4%99p+do+informacji+publicznej+i+ponowne+wykorzystywanie+informacji+sektora+publicznego.+Pr%C3%B3ba+zdefiniowania+relacji+w+polskim+porz%C4%85dku+prawnym

Publikacja stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie dotyczące trzech sfer uprawnień informacyjnych i ich wzajemnych powiązań. Uwzględnia cechy, genezę i kontekst regulacyjny każdego z analizowanych praw oraz istotnych w praktyce obszarów współstosowania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej oraz ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.