Komentarz dr Marleny Sakowskiej nt. rejestru dziennikarzy na Prawo.pl

rejestr-dzienn

Komentarz dr Marleny Sakowskiej nt. rejestru dziennikarzy na Prawo.pl

Jak donosi dzisiaj Prawo.pl Rząd uruchamia nowy system zapowiedzi medialnych i akredytacji – dziennikarz, który chce mieć dostęp do informacji o konferencjach i działaniach rządu, musi wypełnić elektroniczny formularz. Ma podać nie tylko imię i nazwisko, ale też PESEL, obywatelstwo i numer legitymacji prasowej. To narusza przepisy RODO i wygląda jak wstęp do stworzenia rejestru dziennikarzy, do którego dostęp będą miały wszystkie służby.

Komentarza do tej jakże palącej sprawy, udzieliła Partner naszej Kancelarii dr Marlena Sakowska-Baryła, wg ekspertki wymóg ten jednocześnie narusza zasadę minimalizacji danych z art. 5 ust. 1 lit. c RODO, który wymaga, aby dane były adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane. Dla uzyskiwania informacji o wydarzeniach wystarczyłoby imię, nazwisko i mail, ewentualnie numer telefonu i nazwa redakcji i to byłoby jednocześnie zgodne z przesłanką wynikającą z art. 6 ust. 1 lit. e RODO, która także nakazuje przetwarzać dane wyłącznie niezbędne do celu określonego w tym przepisie – tłumaczy. Dr Sakowska-Baryła dodaje, że znajdujący się w klauzuli informacyjnej punkt dotyczący kręgu odbiorców danych  danych powinien precyzyjniej wymieniać podmioty, do których mogą trafić takie informacje, przy czym przetwarzanie polegające na udostępnieniu informacji o dziennikarzach powinno mieścić się w pierwotnym celu ich pozyskania. – W tym wypadku powinny mieć związek z zapewnianiem dostępu do wydarzeń czy  materiałów prasowych, a mam wątpliwości, czy konstrukcja postanowień regulaminu rzeczywiście na to wskazuje.

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/prawo/system-zapowiedzi-medialnych-i-akredytacji-w-kprm-a-dane,513260.html