Artykuł mec. Magdaleny Czaplińskiej dla samorządowego pisma “Wspólnota”

madzia-wspolnmota

Artykuł mec. Magdaleny Czaplińskiej dla samorządowego pisma “Wspólnota”

 

8 grudnia weszła w życie część przepisów ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. W artykule Partner naszej Kancelarii mec. Magdaleny Czaplińskiej przeczytacie, co i dla kogo ustawa niesie za sobą i kto powinien się z nią zapoznać.

Ustawa przewiduje wprowadzenie zasad bezwarunkowego, niedyskryminującego, niewyłącznego, przejrzystego i bezpłatnego udostępniania informacji sektora publicznego („dane sektora publicznego” oznaczają każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu zobowiązanego) oraz trybów i sposobów przekazania danych w celu ponownego wykorzystania.

 

zrzut-ekranu-478

zrzut-ekranu-479