Nasze autorskie szkolenie o sygnalistach już 16 grudnia !

sygnalisci

Nasze autorskie szkolenie o sygnalistach już 16 grudnia !

Organizacja systemu ochrony sygnalistów – zapraszamy na autorskie szkolenie dr Marleny Sakowskiej-Baryły i mec. Magdaleny Czaplińskiej !

– szkolenie online 16 GRUDNIA !

 

ZAKRES SZKOLENIA:

 

1)Dyrektywa i regulacja ustawowa – podstawy prawne ochrony sygnalistów

2)Instytucja sygnalisty – kogo mamy obowiązek ochronić?

3)Kto jest zobowiązany do wdrożenia systemu ochrony sygnalistów

4)Podstawy i formy dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa UE

5)Obowiązki odbiorców zgłoszenia

6)Rozpoznawanie zgłoszeń

7)Prowadzenie rejestru zgłoszeń i innej dokumentacji w systemie ochrony sygnalistów

8)Skutki prawne zgłoszeń i działania następcze

9)Działania odwetowe i środki ochrony prawnej

10)Obowiązki pracodawcy w związku z wdrożeniem systemu zgłaszania naruszeń

11)Ochrona danych osobowych w systemie sygnalizowania naruszeń

12)Odpowiedzialność

 

zapisy: https://www.kancelariasbc.pl/sygnalisci-szkolenie