Konsultacje projektu ustawy o ochronie sygnalistów

1-spod

Konsultacje projektu ustawy o ochronie sygnalistów

17 listopada upłynął termin publicznych konsultacji dotyczących projektu ustawy o ochronie sygnalistów.
Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych, w którym postulujemy wprowadzenie do ustawy dodatkowych rozwiązań z zakresu ochrony danych osobowych.
1-spod  2-spod3-spod