Dyrektywa o ochronie sygnalistów już wkrótce wejdzie w życie!

wpis-kolaz-sygnalisci

Dyrektywa o ochronie sygnalistów już wkrótce wejdzie w życie!

Już niebawem, bo 17 grudnia wejdzie w życie dyrektywa o ochronie sygnalistów. Pracodawcy, zarówno ci z sektora publicznego, jak i prywatnego będą musieli zmierzyć się z koniecznością implementacji przepisów i z nowymi obowiązkami wobec podmiotów, zgłaszających wszelkie nieprawidłowości w przedsiębiorstwie.
W naszej SBC Sakowska-Baryła Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych zajmujemy się wszystkim, co związane z prawem informacyjnym, szkolimy również z prawnej ochrony sygnalistów, wspomagamy też naszych klientów w tworzeniu procedur służących ochronie sygnalistów.
Przepisy dyrektywy wymagają implementacji przez państwa członkowskie, ale nie ulega kwestii, że przewidziane w niej zasady ochrony sygnalistów muszą być respektowane bez względu na to, czy bazujemy bezpośrednio na jej przepisach, czy też opierać się będziemy na przepisach krajowych.
W naszej Kancelarii wiodącym ekspertem szkolącym w zakresie prawa informacyjnego w kontekście prawnej ochrony sygnalistów jest Partner Kancelarii mec. Magdalena Czaplińska.