IV Forum Informacji i Ochrony Danych Osobowych już 3 listopada!

iv-forum-wpis

IV Forum Informacji i Ochrony Danych Osobowych już 3 listopada!

Forum Informacji i Ochrony Danych Osobowych to ogólnopolska konferencja dla osób odpowiedzialnych z jednej strony za zarządzanie informacją publiczną, jej przetwarzanie i udostępnianie, a z drugiej za ochronę danych osobowych w jednostkach sektora finansów publicznych.

Tegoroczna edycja odbywa się w formule stacjonarnej oraz w formie online w dniach 3-5 listopada.

Naszą Kancelarię reprezentować będą dr Marlena Sakowska-Baryła i mec. Magdalena Czaplińska.

Mec. Czaplińska podczas drugiego dnia wydarzenia wygłosi wykład pt.

“Cywilnoprawna odpowiedzialność za naruszenia rodo w jednostkach sektora finansów publicznych”

• pojęcie szkody i warunki jej naprawienia
• podstawy i zakres odpowiedzialności administratora
• podstawy i zakres odpowiedzialności podmiotów przetwarzających
• podmioty odpowiedzialne a zasady funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych