Szkolenie autorskie dr Marleny Sakowskiej-Baryły o otwartych danych

okladka-otwarte

Szkolenie autorskie dr Marleny Sakowskiej-Baryły o otwartych danych

Nowa ustawa o otwartych danych a dostęp do informacji publicznej – autorskie szkolenie partner naszej Kancelarii dr Marleny Sakowskiej-Baryły już 22 listopada !

ZAPISY: https://www.kancelariasbc.pl/szkolenie-sakowska-baryla-otwarte-dane

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego – nowa ustawa, nowe obowiązki
 2. Otwarte dane i dostęp do informacji publicznej – różnice w regulacjach prawnych
 3. Otwarte dane i inne podstawowe pojęcia na gruncie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz dostępu do informacji publicznej
 4. Informacja sektora publicznego a informacja publiczna – nowa ustawa będzie sprzyjać „obchodzeniu” przepisów udip
 5. Otwarte dane i dostęp do informacji publicznej – tryby zapewniania dostępu do informacji
 6. Zakres podmiotowy – kto ma otwierać dane, kto i jak może skorzystać z zapewnionego dostępu
 7. Standardy otwierania danych i filary otwartości – charakterystyka, przykłady, praktyka
 8. Pułapki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego – charakterystyka barier w udostępnianiu danych publicznych w sposób otwarty
 9.  Zasady otwierania danych
 10. Ochrona praw autorskich, odpłatność, warunki
 11. Prywatność osoby fizycznej i ochrona danych osobowych a otwieranie danych publicznych – czy można brać przykład z dostępu do informacji publicznej
 12. Tryby wnioskowe – podobieństwa i różnice względem dostępu do informacji publicznej.

 

Szkolenie ma na celu:

– zapoznanie z nową ustawą o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

– wskazanie standardów prawnych otwierania danych

– porównanie trybów zapewniania dostępu do informacji na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz na podstawie ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

 

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

– umiejętność rozróżnienia podstaw prawnych i trybów udostępniania informacji na gruncie przepisów o otwartych danych i udip

– znajomość zasad otwierania danych publicznych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

– wiedza na temat nowych obowiązków wynikających z nowej ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

– umiejętność rozróżnienia wniosków o dostęp do informacji publicznej i o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 

Szkolenie prowadzi:

dr Marlena Sakowska-Baryła jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, partnerem
w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., wiceprezeską SBC Inspektor
Sp. z o.o. oraz redaktorem naczelnym kwartalnika “ABI Expert”, członkinią kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego, wiceprezeską i członkinią założycielką Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych (SPOD).

Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym.

Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”, C.H. Beck 2018.

Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej – „Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej”, Wolters Kluwer, 2020, a także współautorką komentarza do ustawy o re-use –B. Fischer, A. Piskorz-Ryń, M. Sakowska-Baryła, J. Wyporska-Frankiewicz, Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz, Warszawa 2019,wyd. Wolters Kluwer.

Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce. Jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Uczelni Łazarskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej.

Prowadzi kanał na YouTube popularyzujący ochronę danych osobowych, prawo informacyjne i nowe technologie.

W ponad 600 przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 uczestników.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/dr-marlena-sakowska-bary%C5%82a-1b3010198/

YT: https://www.youtube.com/channel/UCGkOpbf1ZgSYXkW1BAZBm3A

FB: https://www.facebook.com/sakowskabarylaradcaprawny/

Instagram: https://www.instagram.com/marlenasakowskabaryla/

 

Czas trwania szkolenia: 9:00-15:00

 

Metody pracy: Wykład on-line z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej wspierany praktycznymi przykładami oraz dyskusją i wymianą doświadczeń

Szkolenie odbywa się on-line za pośrednictwem platformy ClickMeeting lub MSTeams.

Liczba miejsc ograniczona  – decyduje kolejność zgłoszeń i potwierdzeń wpłat.

 

Cena szkolenia:

Cena szkolenia obejmuje udział w szkoleniu, materiały w wersji elektronicznej oraz zaświadczenie w wersji elektronicznej lub przesłane na adres wskazany przy zgłoszeniu na szkolenie.

-przy zgłoszeniu do 11 listopada br.- 389 zł + 23% VAT (koszt uczestnictwa jednej osoby)

– przy zgłoszeniu od 12 do 19 listopada br. – 489 zł + 23% VAT (koszt uczestnictwa jednej osoby)