I Ogólnopolski Kongres “Sygnaliści w administracji publicznej” już 20-21 października !

marlenka-sygnalisci-wpis

I Ogólnopolski Kongres “Sygnaliści w administracji publicznej” już 20-21 października !

Już niedługo, bo 17 grudnia 2021 roku, wejdzie w życie nowa dyrektywa UE dotycząca ochrony sygnalistów. W związku z tym wszystkie podmioty z sektora publicznego, w tym JST, obowiązane będą do wdrożenia tej dyrektywy. Wyjątkowo, w ramach implementacji przepisów Dyrektywy, państwa członkowskie mogą zwolnić z obowiązku gminy liczące mniej niż 10 000 mieszkańców lub zatrudniające mniej niż 50 pracowników.
W dniach 20-21 października odbędzie się I Ogólnopolski Kongres “Sygnaliści w administracji publicznej”, w którym naszą Kancelarię reprezentować będą:

mec. Magdalena Czaplińska, która wygłosi wykład nt. zgłaszania naruszeń w sektorze publicznym.

oraz dr Marlena Sakowska-Baryła, która weźmie udział w panelu eksperckim pt.: “Wyzwania dla administracji publicznej – czy i jak bardzo zmieni się administracja za sprawą nowych obowiązków ochrony sygnalistów?”

Więcej informacji o tym wydarzeniu: https://4integrity.pl/i-ogolnopolski-kongres-sygnalisci-w-administracji-publicznej-20-21-pazdziernika/

 

madzia-sygnalisci-wpis