Dokumentacja w poradniach psychologiczno-pedagogicznych

dokumentacja-poradnie-wpis

Dokumentacja w poradniach psychologiczno-pedagogicznych

Prezes UODO wystąpił do Ministra Edukacji i Nauki o rozważenie kompleksowego uregulowania w przepisach prawa kwestii związanych z prowadzeniem dokumentacji przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
Jakie dane zbierają poradnie psychologiczno-pedagogiczne?
W prowadzonej dokumentacji są zbierane dane zwykłe w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, a także szczególne kategorie danych osobowych.
Wśród tych drugich danych są to takie informacje jak m.in.
– o stanie zdrowia,
– ujawniające przekonania religijne czy światopoglądowe,
CZYLI informacje wymagające szczególnej ochrony

https://uodo.gov.pl/pl/138/2165?fbclid=IwAR23nHP67gAHMl76kBamYSwsadtrotFKKpJGX2ioueagqNQcOaUYjLs0r0w