Dr Marlena Sakowska-Baryła wykładowcą studiów podyplomowych na Uczelni Łazarskiego !

podyplomowe-lazarski

Dr Marlena Sakowska-Baryła wykładowcą studiów podyplomowych na Uczelni Łazarskiego !

Trwa rekrutacja na IV. już edycję studiów podyplomowych z ochrony danych osobowych na Uczelnia Łazarskiego w Warszawie.
Partner naszej Kancelarii – dr Marlena Sakowska-Baryła po raz kolejny dołącza do grona wykładowców kierunku na zaproszenie dr Magdaleny Rycak – kierownika niniejszego kierunku.
Studia są adresowane przede wszystkim do osób, które już specjalizują się w zagadnieniach ochrony danych osobowych oraz osób, które dopiero przygotowują się do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych. Absolwenci po ukończeniu studiów podyplomowych dysponują  ekspercką wiedzą w zakresie danych osobowych oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Link do strony kierunku oraz informacja o programie, harmonogramie i zapisach znajduje się tutaj: https://ckp.lazarski.pl/studia-podyplomowe/akademia-nowych-technologii-i-ochrony-danych-osobowych/ochrona-danych-osobowych-i-zarzadzanie-bezpieczenstwem-informacji/?tx_biogram_pi1%5Bbiogram%5D=1392&cHash=0a427e3fdd5c74e72cbb094f98f16243